CENZORZY

w staroż. Rzymie (prawdopodobnie od 443 p.n.e.) dwaj urzędnicy wybierani w celu dokonywania wpisów obywateli do klas majątkowych: mniejszy dochód powodował degradację do niższej klasy, posiadającej mniej praw; przyczyną degradacji mogło być też tchórzostwo na polu bitwy, defraudacja pieniędzy publicznych, a także wykazywane w życiu prywatnym okrucieństwo czy rozrzutność; c. byli też uprawnieni do sporządzania list senatorów (z prawem pominięcia niegodnych tego zaszczytu), a także ściągania podatków pośrednich i zawierania kontraktów na prace publiczne; najw. znaczenie urząd cenzorów osiągnął w IV i III w. p.n.e.; praktycznie zlikwidowany przez Sullę (I w p.n.e.), choć przywoływany czasem po jego śmierci i w początkach epoki cesarzy (Klaudiusz) w celu pozbawienia godności senatorskich osób niewygodnych i nastawionych opozycyjnie.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama