EARL

najstarszy ang. tytuł feudalny, przysługujący wysokim urzędnikom królewskim; później dziedziczny tytuł arystokratyczny, odpowiadający hrabiemu; forma żeńska - countess (hrabina).

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama