INTERREX

(hist.)

w dawnej Polsce: urząd zastępcy króla na okres bezkrólewia, znany od 1382, ale zaistniały w rzeczywistości 1572 po bezpotomnej śmierci Zygmunta Augusta i następnie w okresach od śmierci monarchy do elekcji następcy; funkcje i. pełnił prymas; ostatnim i. był Władysław Łubieński w latach 1763-64.

Reklama

Powiązane hasła:

UCHAŃSKI, POLSKA. HISTORIA. BEZKRÓLEWIE PO ŚMIERCI ZYGMUNTA AUGUSTA

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama