JUNOSZA

Baran

polski herb szlachecki; biały baran w polu czerwonym; spotykany gł. u rodzin mazowieckich; zawołanie wspomniane po raz pierwszy 1355; wśród rodzin używających tego herbu do największego znaczenia doszli: Bielińscy, Humięccy, Podoscy, Radziejowscy, Załuscy.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama