BANDTKIE Jerzy Samuel

(1768-1835)

historyk, bibliograf, znawca książki; położył wielkie zasługi dla badań nad historią Śląska; od 1811 prof. UJ (wykładał języki słow., numizmatykę, bibliografię) i dyr. Biblioteki Jagiellońskiej, opracował i uporządkował jej zbiory; m.in. Historia drukarń krakowskich oraz Historia drukarń w Królestwie Polskim i W. Księstwie Litewskim.

Reklama

Powiązane hasła:

POLSKA. NAUKA. PO 1795, , TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ NAUK W WARSZAWIE, PARKOSZOWIC

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama