BRÜCKNER Aleksander

(1856-1939)

slawista, historyk sztuki, literatury i języka; prof. uniw. berlińskiego (1881-1924), czł. AU oraz akad. nauk. w Petersburgu, Pradze, Sofii i Belgradzie; wszechstronny badacz o wielkiej erudycji; autor ponad 1500 prac naukowych z zakresu literatury i językoznawstwa; odkrywca wielu zabytków piśmiennictwa staropolskiego, które opracował i wydał, m.in. Kazania Świętokrzyskie i Rozmyślanie Przemyskie; autor monumentalnych prac o charakterze informacyjno-encyklopedycznym: Dzieje literatury polskiej w zarysie, Dzieje kultury polskiej, Encyklopedia staropolska, Dzieje języka polskiego, Słownik etymologiczny języka polskiego, a także monografii M. Reja i Historii literatury rosyjskiej (napisana w j. niemieckim).

Reklama

Powiązane hasła:

HISTORIA LITERATURY, , , PETERSBURSKA AKADEMIA NAUK, , SŁOTA, KAZANIA ŚWIĘTOKRZYSKIE, POLSKA. NAUKA. SCHYŁEK XIX W.

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama