BURCKHARDT Jakub

(1818-97)

historyk szwajcarski, prof. uniw. w Bazylei; swoją metodologię sformułował w słowach: "Rezygnujemy wstępnie ze wszelkiej systematyki, nie rościmy sobie pretensji do teorii dziejów świata... dajemy przekroje historyczne" takim dziełem jest Kultura odrodzenia we Włoszech (1860), w którym wywodził z renesansu rodowód kultury nowożytnej, przypisując mu odkrycie indywidualności człowieka.

Reklama

Powiązane hasła:

WÖLFFLIN, ABU SIMBEL, PETRA, RENESANS

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama