DICKSTEIN Samuel

(1851-1939)

brat Szymona, polski matematyk, pedagog i historyk nauki, działacz społeczny; prof. uniw. w Warszawie, członek AU; wydawca, współzałożyciel Biblioteki Matematyczno-Fizycznej oraz redaktor "Wiadomości Matematycznych"; autor prac teoretycznych z pogranicza matematyki i statystyki, m.in. Zarys arytmetyki politycznej (wspólnie z Danielewiczem); współuczestniczył w zakładaniu Kasy im. Mianowskiego oraz Tow. Kursów Naukowych.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama