DIONIZJUSZ z HALIKARNASU

(ok. 60-ok. 5 p.n.e.)

retor, historyk i kronikarz grecki; zwolennik i propagator attycyzmu w Rzymie; spisał historię Rzymu do I woj. punickiej, tzn. do 264 p.n.e. (zachowało się w całości 9 ksiąg, pozostałych 11 we fragmentach); praca miała być wstępem do Dziejów... Polibiusza i zawierała przekaz tradycji historiografii rzym.; ponadto ogłosił dzieła z zakresu retoryki i gramatyki: O zestawianiu wyrazów, O potędze wymowy Demostenesa.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama