DOPSCH Alfons

(1863-1953)

austriacki historyk-mediewista; prof. uniw. w Wiedniu; prace dotyczące historii gospodarczej i kultury wieków średnich; uzasadniał rozwojowy charakter przemian w kulturze Europy od czasów Cezara do Karola Wielkiego.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama