DROGOSZEWSKI Aureli

ps. Drogosław (1863-1943)

historyk i krytyk lit. pol.; współpracował z "Głosem", "Ogniwem", "Głosem Kijowskim" i z wileńską "Wiedzą", po I woj. świat. prof. historii lit. pol. w Wolnej Wszechnicy; blisko związany z tradycją pozytywizmu, który inspirował go jako krytyka i badacza zjawisk artystycznych, co uniemożliwiało mu właściwą ocenę pol. modernizmu; autor wielu studiów lit., recenzji oraz prac monograficznych; Władysław Syrokomla i Eliza Orzeszkowa.

Reklama

Podobne hasła:

  • AURELI, Pochodzenia łacińskiego,...

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama