ESTREICHER Stanisław

(1869-1939)

syn Karola, brat Tadeusza; historyk prawa, bibliograf, publicysta; prof. UJ, wielokrotny dziekan i rektor; kontynuator prac nad Bibliografią polską, którą doprowadził do litery Z i znacznie poszerzył; autor rozpraw lit. o Asnyku i Słowackim, a także dzieł prawniczych: Początki prawa umownego, Najstarsze kodeksy świata, Kultura prawnicza w Polsce w XVI w.; aresztowany z grupą 184 pracowników nauk. UJ, zginął w obozie koncentracyjnym Sachsenhausen.

Reklama

Powiązane hasła:

ESTREICHER Karol Józef, ESTREICHER Karol, , ESTREICHER Tadeusz

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama