BARBAROSSA PLAN

kryptonim niem. planu ataku na ZSRR, zatwierdzony przez Hitlera 18 XII 1940; zakładał błyskawiczne natarcie lotnictwa i 3 grup wojsk lądowych współdziałających z wojskami Rumunii, Finlandii i Węgier, rozbicie sił radzieckich na zach. od Dźwiny i Dniepru, a następnie opanowanie Moskwy, Leningradu, zagłębia Donbasu i wyjście na linię Archangielsk - Wołga - Astrachań; realizację B.P. rozpoczęto 22 VI 1941.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama