AUTORAMENT

rodzaj zaciągu w wojsku polskim; od ok. 1630 istniał a. narodowy z chorągwiami husarii, pancernymi (kozaków, petyhorców) i jazdy lekkiej (tatarskiej, wołoskiej), uzbrojonymi i umundurowanymi wg wzorów polskich; a. cudzoziemski obejmował duże regimenty piechoty i szwadrony jazdy wyposażone na modłę zach.europejską, posiadał komendę w j. niem., choć wbrew nazwie służyli w nim przeważnie Polacy, zaciągani (inaczej niż w a. narodowym) w XVIII-XVIII w. z indywidualnego werbunku w dobrach królewskich i duchownych.

Reklama

Podobne hasła:

  • RAJTARIA, rodzaj ciężkiej jazdy,...
  • MAJOR, stopień oficerski, wprowadzony...
  • pancerni, 1. w średniow. wojsko...

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama