"DZIK"

polski okręt podwodny, zbudowany 1942 w stoczniach brytyjskich i przekazany marynarce wojennej RP; początkowo w służbie patrolowej u wybrzeży Norwegii na trasie konwojów do ZSRR, od marca 1943 na M. Śródziemnym, następnie na M. Egejskim; ogółem zatopił 18 jednostek niem. i wł. o łącznym tonażu 35 tys. BRT; 1946 zwrócony marynarce angielskiej.

Reklama

Podobne hasła:

  • dzik, 1. „zdziwienie widoczne...
  • DZIK, ( Sus scrofa )
  • jak dzik, ‘słowa zapewnienia:...

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama