"ISKRA"

pierwsze ogólnoros. pismo marksistowskie, zał. 1900 przez W.I. Lenina z udziałem m.in. P.B. Akselroda, L. Martowa, G.W. Plechanowa, W.I. Zasulicz i N.K. Krupskiej jako sekretarza redakcji; drukowane kolejno w Lipsku, Monachium, Londynie, od 1903 w Genewie, skąd kolportowane nielegalnie do Rosji; po ustąpieniu 1903 Lenina z redakcji ukazywała się do 1905 jako organ partii mienszewików.

Reklama

szkolny okręt Pol. Marynarki Wojennej (1948-77); zbudowany 1917 szkuner 3-masztowy, 348 BRT, dł. 41,4 m; od 1928 statek szkolny pod banderą pol.; 1939 uratował marynarzy franc. krążownika "Pluton" podczas II woj. świat., p.n. HSM "Pigmy" służył m.in. jako baza na Gibraltarze.

Powiązane hasła:

LENIN, TRIEFOLEW

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama