Reklama

JĘDRUSIE

konspiracyjna organizacja wojskowa, zał. w X 1939 w Tarnobrzegu; od wiosny 1940 jako "Odwet" (także gazetka o tej nazwie), od 1941 pn. J.; działała na terenie powiatów: tarnobrzeskiego, sandomierskiego, opatowskiego, mieleckiego, od 1942 na Kielecczyźnie; zał. i pierwszym d-cą był nauczyciel Władysław Jasiński (Jędruś); jesienią 1943 podporządkowana AK, zachowując nazwę; najw. akcje - uwolnienie więźniów w Opatowie i Mielcu.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama