PIERWSZY KORPUS POLSKI

Pierwszy Korpus PSZ na Zachodzie

formowany od 1940 w Szkocji, od 1943 jako 1. Korpus Pancerno-Motorowy; kolejni dowódcy gen. M. Kukiel, gen. M. Boruta-Spiechowicz; 1941 wydzielono z niego Pierwszą Samodzielną Brygadę Spadochronową, od 1942 formowano Pierwszą Dywizję Pancerną; V 1945 w 4. dywizji piechoty i 16. samodzielnej brygadzie pancernej liczył ok. 30 tys. żołnierzy, z których część wróciła po wojnie do kraju, inni przeszli do Polskiego Korpusu Przysposobienia i Rozmieszczenia.

Reklama

Powiązane hasła:

PASZKIEWICZ, PIERWSZY KORPUS PSZ NA ZACHODZIE, TATAR, DYWIZJA STRZELCÓW POLSKICH, WOJSKO POLSKIE W WIELKIEJ BRYTANII W II WOJNIE ŚWIATOWEJ, NARODOWA DEMOKRACJA

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama