ABBASYDZI

dynastia 37 władców arabskich panujących 750-1258 w kalifacie ,bagdadzkim; rzekomym protoplastą A. był Al-Abbas, stryj Mahometa; pierwszym władcą był Abul-Abbas (przydomek: As-Saffah - rozlewca krwi), który przejął rządy po obaleniu dynastii Umajjadów; wielonarodowe państwo A. rozciągało się od Turkiestanu po Hiszpanię; najwyższym zwierzchnikiem religijnym był kalif, wezyr (w imieniu kalifa) nadzorował urzędy centralne, emir - administrację i wojsko prowincji. Rozkwit potęgi A. przypada na lata 786-861 (m.in. Harun ar-Raszid, Al-Mamun), jest to także okres rozwoju kultury i sztuki islamskiej. Po 861 następuje stopniowa utrata kontroli nad prowincjami, 945-1258 rozpad kalifatu i ostateczne zniszczenie dynastii przez Mongołów; ostatni kalif abbasydzki, Al-Mustasim, został stracony.

Reklama

Powiązane hasła:

MOSULU EMIRAT, IRAKU LITERATURA, HULAGU, SAMANIDZI, OMAJJADZI, HULAGIDZI, HARUN AR-RASZID, ABU'L ABBAS, ARABSKA LITERATURA, SEWILLA

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama