AKCJA N

działania dywersyjno-propagandowe Komendy Gł. ZWZ-AK prowadzone od 1940 wśród Niemców dla dezorientacji i podkopania ich morale; rozpowszechniano czasopisma dla Wehrmachtu ("Der Soldat", "Der Hammer"), satyryczne ("Der Klabautermann"), destrukcyjne broszury i ulotki, fałszywe zarządzenia dla administracji i ludności Rzeszy i GG - wszystko w tak bezbłędnej niemczyźnie, że jeszcze długo po wojnie historycy przypisywali je opozycji antyhitlerowskiej; do 1944 wydano łącznie ponad 1 mln egz. wydawnictw, m.in. dwukrotnie podrobiono kolaboracyjny "Goniec Krakowski" i rozprowadzono 10 tys. egz. "Nowego Kuriera Warszawskiego"; w akcji brało udział ok. 900 osób, w tym harcerze Szarych Szeregów; kier. T. Żenczykowski.

Reklama

Podobne hasła:

  • akcja, zorganizować akcję...
  • akcja, 1. „wydarzenie, w...
  • AKCJA, (lit.)

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama