Reklama

AKTYWIŚCI

nurt polityczny w Królestwie Polskim w okresie I w. świat. (1915-18), skupiający polskich zwolenników współpracy z okupującymi Królestwo państwami centralnymi; do a. należała tzw. lewica niepodległościowa (zwolennicy idei legionowej) z PPS i PSL , konserwatyści o poglądach germanofilskich (grupa W. Studnickiego) oraz Narodowy Związek Robotniczy; po 1917 koncepcje aktywistyczne porzuciła lewica niepodległościowa, natomiast (wobec rewolucji w Rosji) zaczęła je głosić część endecji; a. pozostawali w opozycji do pasywistów.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama