ANDRUSZOWSKI ROZEJM

zawarty 1667 w Andruszowie (k. Smoleńska) między Polską i Rosją, kończył trwającą przeszło 13 lat wojnę; zatwierdzał utratę przez Rzeczpospolitą ziem: smoleńskiej, siewierskiej i czernihowskiej, przekazywał Rosji na 2 lata Kijów i prawobrzeżną Ukrainę; Polsce gwarantował sojusz z Rosją przeciw Turcji; 1686 ratyfikowany jako "pokój wieczysty", zw. także traktatem Grzymułtowskiego (bez zwrotu Kijowa).

Reklama

Powiązane hasła:

PAC, ŁUBNIE, POLSKA. HISTORIA. SŁABOŚĆ PAŃSTWA, SMOLEŃSK, NOWOGRÓD SIEWIERSKI

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama