AUGSBURSKIE INTERIM

(łac. interim = tymczasem) kompromis narzucony 1548 protestantom przez ces. Karola V na sejmie w Augsburgu; miał obowiązywać do czasu zwołania soboru powszechnego; ostatnia próba przywrócenia jedności i pokoju w okresie zaostrzających się w Niemczech konfliktów pomiędzy katolikami i protestantami; 7 lat później augsburski pokój wyznaniowy sankcjonował luteranizm i wprowadził zasadę cuius regio, eius religio (czyja władza, tego wyznanie).

Reklama

Powiązane hasła:

GRANVELLE, AUGSBURG, NIEMCY

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama