AUSTRIACKI TRAKTAT PAŃSTWOWY

traktat podpisany 15 V 1955 w Wiedniu przez Austrię, Francję, USA, W. Brytanię i ZSRR, na mocy którego Austria uzyskała suwerenność pod warunkiem zachowania neutralności.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama