BERLIŃSKI PROCES

1847 proces 254 pol. konspiratorów z zaboru pruskiego (przywódcy K. Libelt, L. Mierosławski); wykonanie wyroków (śmierci, dożywocia, długoletniego więzienia) w ponad połowie przypadków 1848 zawieszono w wyniku amnestii.

Reklama

Powiązane hasła:

ELŻANOWSKI Seweryn, ESMAN Józef, GUTTRY, DĄBROWSKI Bronisław, CEYNOWA Florian Stanisław

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama