CZUJKOW Wasilij I.

(1900-82)

Reklama

marszałek ZSRR; od 1918 w Armii Czerwonej; 1939 d-ca 4. armii, która zajęła wsch. tereny Polski, następnie uczestnik wojny z Finlandią; 1942 d-ca 62. armii broniącej Stalingradu; 1949-53 d-ca wojsk radzieckich w NRD; pamiętniki Początek drogi.

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama