Reklama

MOGOŁ

Reklama

dawniej w Indiach tytuł monarchy z dynastii mongolskiej; WIELCY MOGOŁOWIE - dynastia pochodzenia tur.-mongolskiego, panująca 1526-1857 w Indiach; zał. przez Babura; stworzyli potężne państwo, dominujące na Płw. Indyjskim do XVIII w.; ostatni z W.M. został zdetronizowany przez Brytyjczyków w związku z poparciem, jakiego udzielił powstaniu sipajów.

Powiązane hasła:

WIELKICH MOGOŁÓW DYNASTIA, AGRA, DAKKA, AKBAR Dżalaluddin Mohammad, AHMADNAGAR, AJODHJA

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama