"OSTRA BRAMA"

kryptonim operacji AK w ramach akcji , przeprowadzonej VII 1944 przez zgrupowanie wileńsko-nowogrodzkie pod dowództwem płk. A. Krzyżanowskiego "Wilka"; było to uderzenie ok. 9 tys. żołnierzy podziemia na niem. załogę Wilna, mające doprowadzić do jego oswobodzenia siłami polskimi przed nadejściem Armii Radzieckiej; powiodło się częściowo, dalszy etap walk toczył się we współdziałaniu z oddziałami radzieckimi; 17 lipca NKWD podstępnie rozbroiło i internowało Polaków w Miednikach, skąd część z nich wywieziono do Kaługi.

Reklama

Powiązane hasła:

WILNO, KRZYŻANOWSKI

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama