ADAMSKI Stanisław

(1875-1967)

ksiądz, biskup, działacz społ.-polit.; organizator kat. stowarzyszeń robotników, spółdzielczości i bankowości pol., redaktor prasy kat. związków robotn.; 1911-27 prezes Związku Spółek Zarobkowych i Gosp.; 1911-23 dyr. Drukarni i Księgarni św. Wojciecha w Poznaniu; 1918-19 przew. Nacz. Rady Ludowej, która wznieciła powstanie wielkopolskie; współzał. uniw. w Poznaniu; 1919-22 poseł na sejm, 1922-27 senator; współzał. i od 1923 przew. Chrześc. Demokracji; organizator i dyrektor Akcji Katolickiej w Polsce; po 1927 wycofał się z polityki; od 1930 biskup diecezji katowickiej; 1941 usunięty przez Niemców, 1952-56 przez władze PRL; autor ponad 100 prac, m.in. Reorganizacja bankowości w Polsce, Zadania Chrześcijańskiej Demokracji, Zasady pracy spółkowej.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama