ANKWICZ Józef

(ok. 1750-94)

kasztelan sądecki, targowiczanin; 1790-92 dyplomata w Danii; 1793 pierwszy podpisał traktat II rozbioru Polski, marszałek ponownie powołanej Rady Nieustającej; powieszony podczas insurekcji kościuszkowskiej.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama