AUTONOMIŚCI GALICYJSCY

politycy polscy w Galicji zabiegający 1860-73 o autonomię dla Galicji i przekształcenie Austrii w państwo federacyjne; 1860 A. Gołuchowski - minister spraw zagranicznych Austrii, a następnie minister stanu, przedstawił projekt federalizacji (tzw. dyplom październikowy) przewidujący sejmy prowincjonalne; proces zahamował 1861 patent lutowy A. Schmerlinga; 1867 przekształcono Austrię w dualistyczną monarchię Austro-Węgier; uprzywilejowanie Niemców i Węgrów wywołało burzliwą opozycję innych narodowości; większość a.g. (Gołuchowski, F. Ziemiałkowski, K. Grocholski), przystając na dualizm, wnosiła o rozszerzenie autonomii Galicji; odłam liberalno-mieszczański a.g. (F. Smolka) obstawał przy federalizacji całej monarchii; rezolucję żądającą dla Galicji statusu podobnego Węgrom odrzucono w Wiedniu, powołano tylko Wydział Krajowy w rządzie monarchii, urząd ministra dla Galicji i wyrażono zgodę na wprowadzenie j. polskiego do administracji i sądów Galicji.

Reklama

Powiązane hasła:

AUSTROSLAWIZM, GALICJA

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama