BARBARA ZAPOLYA

(1495-1515)

królowa pol., pierwsza żona Zygmunta I Starego, córka Stefana, wojewody siedmiogrodzkiego; małżeństwo to związało króla pol. z występującym przeciwko Habsburgom stronnictwem narodowym na Węgrzech.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama