BER Kasper

(1460-1543)

krakowski mieszczanin, kupiec, rajca, królewski dostawca; poszukiwacz kruszców w Tatrach i na Spiszu, zasłużony przedsiębiorca górn. i hutniczy, kierownik mennicy Jagiellonów.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama