BIELIŃSKI Piotr

(1754-1829)

poseł na Sejm Czteroletni, senator-wojewoda Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego, prezes Sądu Sejmowego; 1827 zawieszony w czynnościach za uwolnienie członków Tow. Patriotycznego od zarzutu zdrady stanu.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama