BOŃCZYK Norbert

(1837-93)

działacz narodowy na Górnym Śląsku, ksiądz, poeta; popularny mówca i kaznodzieja; popierał chrześcijańskie związki robotnicze; więziony w okresie Kulturkampfu; autor liryków miłosnych w j. polskim i niem., poezji okolicznościowych (Kazanie stołowe), zawierających realia z życia górników i poematów epickich (Stary kościół miechowski, Góra Chełmska) będących obrazem problemów społecznych na Śląsku; przekłady z niem. (Schiller, Goethe, Klopstock).

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama