DASZYŃSKI Ignacy

ps. Żegota (1866-1936)

Reklama

działacz socjalistyczny, współzałożyciel i przywódca Polskiej Partii Socjaldemokratycznej Galicji, a potem PPS; od 1882 działał w kółkach socjalistycznych w Galicji, 1890 jeden z organizatorów Partii Robotniczej we Lwowie, a od 1892 przewodził powstałej z niej PPSD i redagował wydawany przez tę partię , uczestnicząc aktywnie w życiu politycznym. 1897-1918 poseł do parlamentu austriackiego, wybitny mówca; od 1901 ścisły kontakt z J. Piłsudskim; współpracował z PPS w zaborze rosyjskim od chwili jej powstania. 1906 po rozłamie w PPS poparł PPS-Frakcję Rewolucyjną. 1912-14 jeden z przywódców Tymczasowej Komisji Skonfederowanych Stronnictw Niepodległościowych. 1914 jeden z inicjatorów, a następnie wiceprzew. Naczelnego Komitetu Narodowego, 7-11 XI 1918 premier i minister spraw zagranicznych Tymczasowego Rządu Ludowego Republiki Polskiej utworzonego w Lublinie. 1919-28 oraz 1931-34 przew. Rady Naczelnej PPS, 1922-23 przew. Centralnego Komitetu Wykonawczego. 1920-21 wicepremier w rządzie W. Witosa, 1919-30 poseł na sejm, 1922-27 wicemarszałek, a 1928-30 marszałek sejmu. Do przewrotu majowego popierał politykę J. Piłsudskiego, potem przeszedł do opozycji. O formach rządu, Pamiętniki, Sejm, rząd, król, dyktator.

Powiązane hasła:

POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE , POLSKA PARTIA SOCJALISTYCZNA, DOWNAROWICZ Medard, NIEMOJEWSKI, RAKOWICKI CMENTARZ, KOMISJA TYMCZASOWA SKONFEDEROWANYCH STRONNICTW NIEPODLEGŁOŚCIOWYCH, ŻEGOTA, RYDZ ŚMIGŁY, TYMCZASOWY RZĄD LUDOWY REPUBLIKI POLSKIEJ, POLSKA ORGANIZACJA NARODOWA

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama