Reklama

ŁUKASZEWSKI

Julian (1835-1906)

lekarz psychiatra, działacz , w powstaniu styczniowym; 1862 tworzył struktury tej frakcji w zaborze pruskim, później mianowany komisarzem rządowym na ten region; 1864 zagrożony aresztowaniem zbiegł za granicę; aktywny w Zjednoczeniu Emigracji Pol.; od 1865 w Rumunii, od 1870 lekarz nacz. szpitala psychiatrycznego w Jassach; Zabór pruski w powstaniu styczniowym.

Reklama

Podobne hasła:

  • ŁUKASZ, Pochodzenia łacińskiego,...

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama