OŚWIĘCIMOWIE

Stanisław (1605-57) i Anna (?-?)

rodzeństwo przyrodnie, które, wg tradycji, łączyła gorąca miłość; Stanisław, stolnik bełski, dworzanin Władysława IV, marszałek dworu S. Koniecpolskiego, żołnierz i dyplomata - miał dla uzyskania dyspensy pojechać do Rzymu; wg jednej wersji zastał po powrocie ukochaną umierającą z braku wieści, wg innej zmarła ona z radości wywołanej przywiezieniem zezwolenia; częsty temat literacki i w sztukach plastycznych.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama