POTOCCY

ród herbu Pilawa, wywodzący się z msc. Potok w woj. małopolskim (znanej od 1217); za protoplastę rodu uważa się Jakuba, który na początku XVI w. przeniósł się na ziemię halicką, gdzie dosłużył się stanowiska podkomorzego; 1551 posiadał 12 wsi i prawo lokowania m. Sidorowa; w XVII w. P. osiągnęli status magnacki; w XIX w. weszli w koligacje z Habsburgami; zgromadzili ogromny majątek, w tym wiele skarbów pol. kultury, które usiłowali 1945 potajemnie wywieźć (bez powodzenia); na mocy dekretów z IX i XII 1944 oraz ustawy o nacjonalizacji z 3 I 1946 utracili swe ziemie, nieruchomości i dzieła sztuki; 2005 wystąpili do Muzeum Nar. w Warszawie o zwrot ok. 6 tys. przedmiotów, wartych 30 mln PLN.

Reklama

Powiązane hasła:

PILAWA, SZELIGA, SZRENIAWA, OLESZYCE, POTOCKA

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama