Reklama

POTOCKA

Anna, z Tyszkiewiczów, secundo voto Dunin-Wąsowiczowa, hrabina (1779-1867)

stryjeczna wnuczka Stanisława Augusta Poniatowskiego, synowa Stanisława Kostki; słynna z dowcipu, erudycji, znawstwa sztuki, królowała w salonach Księstwa W-wskiego; od 1851 w Paryżu; Wspomnienia naocznego świadka, pamiętnik 1794-1820 - autoportret środowiska arystokratycznego doby napoleońskiej.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama