PUSZCZYŃSKI

Tadeusz, ps. Wawelberg (1895-1939)

pułkownik WP; podczas I wojny światowejLegionach Polskich; 1920-21 czołowy organizator II i III powstania śląskiego, szef oddziałów destrukcyjnych; od VI 1921 do końca III powstania d-ca grupy „Wawelberg” – odwodu Naczelnej Komendy Wojsk Powstańczych; potem oficer Sztabu Generalnego, szef sztabu Korpusu Ochrony Pogranicza.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama