WYCECH

Czesław (1899-1977)

Reklama

działacz ruchu lud. i oświatowego; od 1918 w PSL , potem w SL; w czasie okupacji hitler. kierował departamentem kultury i oświaty w Delegaturze Rządu na Kraj; 1945-49 w PSL (jeden z przywódców lewicy); 1949-56 czł. Rady Naczelnej ZSL; 1962-71 prezes Nacz. Komitetu; 1957-71 marszałek sejmu; prace z zakresu ruchu lud. i historii chłopów.

Powiązane hasła:

ZJEDNOCZONE STRONNICTWO LUDOWE, TAJNE NAUCZANIE W POLSCE 1939-45, POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama