Reklama

WYSOCKI

Józef (1809-73)

Reklama

generał; uczestnik powstania listopadowego, czł. Tow. Patriotycznego; na emigracji w TDP; z L. Mierosławskim przygotował plan powstania 1846; w czasie Wiosny Ludów w krakowskim Komitecie Nar., organizator Gwardii Nar.; 1848-49 d-ca legionu polskiego na Węgrzech; współzał. polskiej szkoły wojsk. w Genui; w czasie powstania styczniowego organizator oddziału w Galicji, walczył na Wołyniu, aresztowany i internowany (do 1865); we Francji czł. Komitetu Zjednoczenia Emigracji; wydał: Kurs sztuki wojskowej, Pamiętnik... dowódcy Legionu Polskiego na Węgrzech...

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama