ALEA IACTA EST

(łac. = kości zostały rzucone) zwrot oznaczający podjęcie nieodwołalnej decyzji; słowa podobno wypowiedziane przez Cezara przy przekraczaniu (49 p.n.e.) rz. Rubikon, co było równoznaczne z wypowiedzeniem wojny senatowi republiki.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama