AOJDA

aoida

we wczesnoarchaicznej Grecji (VIII w. p.n.e.) śpiewak nadworny lub wędrowny, opiewający przy wtórze gitary lub formingi czyny bohaterów.

Reklama

Powiązane hasła:

AOIDA, GRECJI STAROŻYTNEJ RELIGIA

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama