BAKALAUREAT

najniższy stopień naukowy nadawany od XIII w. przez wszystkie uniw. europejskie, a obecnie gł. przez anglosaskie (po 3 latach studiów); we Francji i Szwajcarii wstępny stopień akademicki po szkole średniej, uprawniający do studiów uniwersyteckich; w Szwajcarii także tytuł nadawany studentom niektórych kierunków po pierwszych semestrach.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama