Reklama

CADOGANA DOKUMENT

odpowiedź bryt. podsekretarza stanu A. Cadogana (1884-1968) udzielona 2 XI 1944 na pismo ministra spraw zagr. pol. rządu emigracyjnego T. Romera w sprawie formalnego określenia stanowiska rządu W. Brytanii w sprawie przyszłej zach. granicy Polski (w kwestii granicy wsch. W.Brytania uznawała tzw. linię Curzona); dokument wyrażał zobowiązanie poparcia granicy na Odrze ze Szczecinem; wyrażał jednak zaniepokojenie kwestią braku uznania pol. rządu emigracyjnego w Londynie przez ZSRR; zatajenie pisma stało się 1947, po ujawnieniu jego treści w Warszawie, przyczyną dymisji St. Mikołajczyka.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama