"DEMOKRATA POLSKI"

pismo Towarzystwa Demokratycznego Polskiego, ukazujące się 1837-49 we Francji, a 1851-63 nieregularnie w Londynie; na jego łamach A.I. Hercen głosił sojusz Polaków i Rosjan przeciw caratowi.

Reklama

Powiązane hasła:

DARASZ Wojciech Władysław, POLSKA. PRASA

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama