Reklama

HITLERYZM

niemiecka odmiana faszyzmu, masowy ruch polityczny i ideologia o skrajnie nacjonalistycznym, antydemokratycznym, antyliberalnym charakterze, zmierzający do zbudowania totalitarnego państwa; korzystał z patriotycznej i socjalistycznej frazeologii, próbował budowy systemu korporacyjnego, polegającego na zgodzie klasowej w imię dążeń do wyniszczenia i podboju innych narodów; oparty o rasizm i antysemityzm, przekonanie o wyższości narodowej i rasowej, która winna być nagrodzona zdobyczami terytorialnymi i panowaniem nad "podludźmi"; faszystowski kodeks moralny głosił podporządkowanie osobie wodza, wierność, lojalność i ślepe posłuszeństwo rozkazom zwierzchności; mit misji dziejowej własnego narodu miał uzasadniać totalną instytucjonalizację życia społecznego oraz ubezwłasnowolnienie jednostki; mit wroga miał uzasadniać nieustanny terror i przygotowania wojenne; hitleryzm był jednym z najbardziej obskuranckich i reakcyjnych kierunków w dziejach ludzkości; doprowadził do niespotykanych zbrodni (Holocaust Żydów, próby biologicznego wyniszczenia całych narodów, obozy koncentracyjne) i był odpowiedzialny za wybuch II woj. świat., po której już się na zauważalną skalę nie odrodził.

Reklama

Powiązane hasła:

WEINTRAUB, MAJDANEK, JASPERS, GOBINEAU, PARTIA MŁODONIEMIECKA W POLSCE, ROSENBERG, CÉLINE Louis Ferdinand, BRYŁA Stefan Władysław, ZWEIG, ABEL Theodore

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama