"ORĘDOWNIK"

pismo ukazujące się 1871-1939 w Poznaniu (od 1922 pn. "Orędownik Wielkopolski"); zał. i redagowany jako tygodnik liberalny, potem wydawany kilka razy w tygodniu przez Romana Szymańskiego; skierowany przeciw Kulturkampfowi, pobudzał świadomość narodową na Śląsku i Mazurach; popierał polskie spółdzielnie oszczędnościowo-kredytowe; 1906 przekazany narodowej demokracji, stał się jej organem - po odzyskaniu niepodległości o największym zasięgu spośród prasy ND (liczne mutacje terenowe).

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama